Русенски Интервенционални Дни

от 13 до 15 септември 2024 г.

Акцент на конференцията за 2024 г.

Опита си ще споделят специалисти от България и чужбина.

Интервенционално лечение на калцирани коронарни лезии

Ендоваскурално лечение в аорта и аорто-илиачен сегмент

Специализирана образна  диагностика при сърдечно-съдови 
 заболявания

Лечение на исхемичен мозъчен инсулт - доболнична и болнична фаза

Организатори

Лечебни заведения Медика
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Българско дружество по интервенционална Кардиология

За конференцията

Русенски Интервенционални Дни - 2024

Начало на традиция

С форума които се провежда за втора година целим създаването на традиционна ежегодна среща, където заедно с колеги, от страната и чужбина, да се обсъждат новите методи за диагностика и интервенционално лечение на сърдечно-съдови заболявания.

Мултидициплинарна насоченост

Срещата е насочена към специалисти по Кардиология, Съдова хирургия, Неврология и Образна диагностика.

Обучителен подход

Поканени са и всички млади колеги и специализанти, за които от особена полза биха били обучителните сесии и случаи на живо.

председатели:

доц. д-р Кирил Панайотов, дм

акад. Христо Белоев, дтн

проф. д-р Добрин Василев, дм

д-р Панайот Панайотов 

Организационен комитет:

проф. д-р Добрин Василев, дм

д-р Панайот Панайотов

д-р Ния Милева

д-р Михаела Недялкова

Д-р Тони Великов

Научен комитет:

проф. д-р Добрин Василев, дм

доц. д-р Огнян Шербанов, дм

доц. д-р Елисавета  Вълчева, дм

д-р Росица Кръстева

д-р Христо Георгиев

д-р Панайот Панайотов

 От екипа на Лечебни заведения "Медика", Ви представяме третото издание на конференцията
 “Русенски Интервенционални дни”

Често задавани въпроси

Отговори на възниквали въпроси може да получите на телефон: +359 887 920 062

Контакт

Конференцията ще се проведе от 13-Ми до 15-ти септември 2024 г. в Гранд хотел “Рига”, гр. Русе.

Адрес

Гранд хотел “Рига”, гр. Русе

Пишете ни

info@ridmd.com

Позвънете

+359 883 999 781