Регистрация

Срок за регистрация с хотелско настаняване - 30.08.2024 г. След тази дата организационният комитет не поема ангажимент за хотелско настаняване

Заявки за участие с доклад се приемат до 13.08.2024 г.

Моля попълнете формата

Научна тeматика:

Заглавие:

Авторски колектив:

Вид настаняване

Дата на пристигане

Дата на отпътуване


При регистрация след 30.08.2024 г. 

Лечебни заведения "Медика" не гарантират хотелско настаняване.